معرفی اعضای هیئت علمی گروه تغذیه جامعه:

نام و نام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
پست الکترونیکی
رزومه
شیوا فقیهdr_faghih.jpg

مدیرگروه تغدیه جامعه

دانشیارSh_faghih@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

معصومه اخلاقی
drakhlaghi.jpg

عضو هیات علمی

استادیار

akhlaghi_m@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

مرضیه اکبرزاده
dr-akbarzade.jpg

عضو هیات علمی

استادیارmakbarzad@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

زهرا سهرابی
dr-sohrabi.JPG

عضو هیات علمی

استادیارsohrabi@sums.ac.ir
قابل مشاهده 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-17 8:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ