تاریخچه رشته:

رشته تغذیه با دید جامعه نگر بیش از نیم قرن است که در دنیا شکل گرفته است. به موازات پیشرفت و گسترش این شاخه از علوم تغذیه در ایران نیز از سال 1371 در گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشجو پذیرفته است. دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در راستای بهبود وضعیت تغذیه در سطح جامعه و تربیت نیروهایی که بتواند در منطقه جنوب کشور بستر ساز ارتقاء سلامت تغذیه ای فرد و جامعه گردند وهمچنین با توجه به نیاز منطقه ،وجود امکانات بالقوه در دانشکده و با گسترش امکانات آموزشی، پژوهشی گروه در سال 1391 با توجه به تاکیدات مکرر معاونت بهداشتی دانشگاه و اعلام نیاز منطقه جنوب کشور به متخصصین علوم بهداشتی در تغذیه مجوز تاسیس دوره کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه اخذ گردید که از مهر ماه سال 1392 اولین سری از دانشجویان به تحصیل در این گروه خواهند پرداخت.

 معرفی گروه تغذیه جامعه نگر

گروه تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذاییدانشگاه علوم پزشکی شیراز دوش به دوش سایر گروههای آموزشی تغذیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور رسالت سنگین توسعه علم تغذیه در همه ابعاد از جمله آموزش و فرهنگ سازی تغذیه صحیح، تغذیه بالینی، برنامه ریزی و نیاز سنجی تغذیه در سطح جامعه ، انجام تحقیقات در حوزه های مختلف تغذیه و مواد غذایی و آموزش نیروهای توانمندی که بتواند منادی تغذیه صحیح و سالم در بین توده های مردم باشد را در سطوح مختلف برعهده دارد. با توجه به روند رو به رشد بیماریهای مرتبط با تغذیه، افزایش چشمگیر توقعات بخش های مختلف درمانی دانشگاه از طرفی تخصصی‌تر شدن مطالب علمی و ضرورت حضور موثرتر و پر رنگ تر متخصصین این رشته در مراکز آموزشی- بهداشتی- درمانی و همچنین افزایش تعداد اساتید گروه و وجود گرایش های علوم تغذیه در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین گرایش علوم بهداشتی در تغذیه در مقطع کارشناسی ارشد در این گروه، ضرورت ایجاد گرایش های خاص در این شاخه از علم را در گروه تغذیه دانشکده تغذیه و علوم غذایی ایجاد نموده است و لذا گروه تغذیه جامعه نگر با داشتن دوره کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در و با فلسفه، رسالت، چشم انداز و اهداف زیر شکل گرفت.

تغذیه جامعه ، قابلیت های متخصصان تغذیه ای را که در حوزه سیستم بهداشت وسلامت کشوروهمچنین سایرنهادها فعالیت می کنند، افزایش خواهد داد.کارکردهای تغذیه نهایتا پیشرفت های سیاست گذاری وبرنامه های متمرکزواساسی وپایه که برروی جامعه نیز تاثیر خواهند گذاشت را تضمین خواهد کرد.
داده هایی که از طریق کاربرد تکنیک های اپیدمیولوژی بدست آمده اند، باید منجربه درک بهتر مفاهیم فرد، رژیم ومحیط  شده وهمچنین  پلی ارتباطی بین پیامدهای رژیم وسلامت وتغذیه گردند.
نتایج داده های بدست آمده باید صحت نظریه های حوزه بهداشت وسلامت  وتغذیه عمومی  که توسط بخش سیاست گذاری ارائه گردیده اند را اثبات کرده و موجب  کاربردی شدن برنامه ها و پروژه ها گردند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-14 9:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ