محورهای پژوهشی

عضو هیئت علمی

محورهای پژوهشی مورد علاقه اعضا هیئت علمی

دکتر سید محمد مظلومی
روشهای گندزدایی ترکیبی و بسته بندی MAP در سبزیجات و سالادهای آماده مصرف
تولید فرآورده های غذایی فراسودمند بر پایه لبنیات
میزان فلزات سنگین در مواد غذایی و برآورد میزان خطر محصولات غذایی
ارتباط مصرف مواد غذایی با بیماریهای مختلف
تاثیر فرآوری غذا بر ایمنی و کیفیت تغذیه ای مواد غذایی
 
دکتر عنایت اله بریزی
 
میکروبیولوژی مواد غذایی
ویروس شناسی مواد غذایی
کنترل فساد میکروبی در مواد غذایی
 
دکتر اعظم عباسی
 
تولید غذاهای فراسودمند
غنی کردن مواد غذایی
بررسی ایمنی شیمیایی مواد غذایی
فرمولاسیون فرآورده های غلاتی

دکتر سمانه رحمدل
        Bio preservation
     باکتریوسین ها
    مخاطرات میکروبی غذایی
      مقاومت آنتی بیوتیک
سموم مواد غذایی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-13 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ