کارکنان گروه تغذیه بالینی
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس
یاسمین فتحی
کارشناس گروه 
کارشناس ارشد تغذیه
418
فاطمه شفیعی
کارشناس گروه کارشناس ارشد تغذیه418
آیدا نجفیکارشناس گروه کارشناس ارشد تغذیه418
مریم روستاکارشناس گروهکارشناس تغذیه418
مهسا زارع
کارشناس گروهکارشناسی تغذیه418
فاطمه نوری پور
کارشناس گروه کارشناس ارشد تغذیه418

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-6 9:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ