کارکنان گروه تغذیه بالینی
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس
آیدا نجفیکارشناس گروهکارشناس  ارشد تغذیه418
یاسمین فتحی
کارشناس گروه 
کارشناس ارشد تغذیه
418
فاطمه شفیعی
کارشناس گروه کارشناس ارشد تغذیه418
مهسا زارع
کارشناس گروه کارشناسی تغذیه بالینی
418
مریم روستاکارشناس گروهکارشناس تغذیه418

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-22 9:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ