معرفی اعضای هیئت علمی گروه تغذیه بالینی:

نام و نام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
پست الکترونیکی
رزومه
زهره مظلومdrmazloom.jpg

مدیرگروه تغدیه بالینی

استادzmazloom@susms.ac.ir

قابل مشاهده 

محمد حسن افتخاری
signiture_sia_002.jpg

عضو هیات علمی

استاد
eftekharim@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

موسی صالحی
drsalehi.png

عضو هیات علمی

دانشیار

salehi@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

افسانه احمدی

ahmadi.pngعضو هیئت علمی  مربی

ahmadia@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

سیاوش بابا جعفری

babajafar.jpg

عضو هیئت علمی

استادیار

jafaris@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

 

سید جلیل معصومی

seyed-jalil-masoumi.jpg

عضو هیئت علمی

استادیارsjm@sums.ac.ir

قابل مشاهده

نجمه حجازیdrhejazi.jpgعضو هیئت علمی استادیارnhejazi@sums.ac.ir

قابل مشاهده

مریم اکرام زاده dr-ekramzade.jpg عضو هیئت علمی
استادیار ekramzadeh@sums.ac.irقابل مشاهده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-10 10:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ