تاریخچه  :            

قرن حاضر تحولات عظیمی در تنوع تولید و فرایندهای غذایی رخ داده است. این تحولات همراه با تغییرات چشمگیر در عادات و الگوی غذایی بوده که به تبع آن باشیوع بیشتر بیماری های مزمن همراه بوده است.علم نوین تغذیه به عنوان یک علم روبه پیشرفت و به عنوان مهمترین رکن سلامتی، به خصوص در سطح پیشگیری ، می تواند نقش بسیار مؤثری را در سلامت جامعه ایفا کند و امروزه نیاز به این علم بیش از پیش احساس می شود

تاریخچه رشته علوم تغذیه در ایران:

در تاريخ 1340/8/27، بر اساس تصويب نامه قانوني هيئت وزيران به شماره 13698/15، "انستيتو خواربار و تغذيه ايران" و آموزشگاه عالي وابسته به آن بصورت سازماني مستقل مرتبط با وزارت بهداري وقت تأسيس شد. هدف اساسي از تأسيس اين انستيتو، تعيين خط مشي كلي تغذيه كشور بر پايه بررسيها و تحقيقات بود. سپس در سال 1355، مجلس شوراي ملي سابق، قانون تشكيل "انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران" را از تصويب گذراند و در نتيجه، قانون اجازه تأسيس "انستيتو خواربار و تغذيه ايران" لغو و انستيتوي جديد جايگزين آن شد.

تا سال 1365 انستيتو وابسته به وزارت بهداري سابق بود و پس از آن همزمان با تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني شهيد بهشتي پيوست. سرانجام مطابق با تحولات و پيشرفتهاي جهاني و تغيير نگرش پژوهشي، بموجب مصوبه مورخ 1370/8/14 مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان در تاريخ 1370/8/21، سازمان جديدي بنام "انستيتو تحقيقات تغذيه‌اي و صنايع غذايي كشور" بصورت مؤسسه‌اي علمي و تحقيقاتي داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي و وابسته به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تأسيس شد. به موجب اين مصوبه انستيتو بار ديگر موقعيت رسمي خود را به عنوان يك انستيتوي ملي با استقلال حقوقي و مالي بازيافت. اين مؤسسه داراي يك بازوي آموزشي تحت عنوان دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي است، كه در سال 1340 با تشكيل قانون انستيتو خواربار و تغذيه ايران، اساسنامه آموزشگاه عالي تغذيه كه وابسته به انستيتو خواربار و تغذيه بود در شصت و چهارمين جلسه مورخ 1343/8/16 شوراي مركزي دانشگاه به تصويب رسيد.

در همين راستا شوراي گسترش آموزش عالي در يكصد و هشتمين جلسه خود در تاريخ 1356/12/25 تغيير نام مدرسه عالي علوم تغذيه و شيمي مواد غذايي به دانشكده علوم تغذيه و صنايع غذايي را تصويب نمود كه با تشكيل قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دانشكده علوم تغذيه از انستيتو علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران منفك و در حال حاضر يكي از دانشكده هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي مي باشد .مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته علوم تغذیه در سال 1351 برای نخستین بار راه اندازی شدو مقطع دکتری از سال 1374 اقدام به پذیرش دانشجو نمود.


تاریخچه رشته علوم تغذیه در دانشکده تغذیه و علوم غذایی:

گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1364 با تأسیس دوره کارشناسی ارشد تغذیه شروع به فعــــالیت نمود و تحــت  پوشش بخش پـــــزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی قرارگرفت، درسال 1370 باتقویت دانشگاه، ایــــــن گروه به دانشکده بهداشت انتقال گردید. سپس با توجه به نیاز منطقه و وجــــود امکانات بالقوه در. دانشـکده، مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته تغذیه نیز اخذ گردید و اولین دوره دانشجویان رشـته تغذیه در مقطع کارشناسیازمــهرماه 1380 شروع به تحصیل نمودند. همچنین با افزایش توان علمی و پیشرفت امکانات ازمایشگاهی، این گروه اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری از سال 1388 نمود.

 

 

 

 

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-19 12:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ