آزمایشگاه آنتروپومتری

 به منظور متمرکز شدن کلیه تجهیزات آنتروپومتری و مدیریت کردن بهینه جهت استفاده جهت کار عملی و تحقیقات پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای فضایی به مساحت 30 متر مربع در ساختان شماره سه با عنوان کلینیک آنتروپومتری دایر گردید.

کلینیک آنتروپومتری تحت مدیریت محترم گروه تغذیه جامعه قرار داد و کلیه گروههای آموزشی مجاز به استفاده از تجهیزات موجود در آن کلینیک با رعایت قوانین می باشند.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-7 9:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ