لیست تجهیزات آزمایشگاه


نام دستگاه

مدل

نام کشور سازنده

فعالیت

Milk centrifuge

Gerber

آلمان

اندازه گیری چربی شیر

اسپکتروفتومتری

Metrolab

کمپانی Mercosure

رنگ سنجی

pH متر

Metrohm

Switzerland

اندازه گیری PH

الترا سونیک  هموژنایزر

Heidolph

آلمان

شکستن اجزا مواد غذایی

Oil tester

تستو

آلمان

اندازه گیری TPM

کلونجر

زیماکس

ایرانی

اسانس گیری

پلاریمتر

Polaris

آلمان

تشخیص قندها

رفراکتومتر

Ref 101

آلمان

اندازه گیری بریکس

کلدال اتوماتیک

پکو

ایران

اندازه گیری میزان پروتئین غذا

دستگاه روتاری

هایدولف

آلمان

تغلیظ مایعات

اجاق برقی مگنت دار

تجهیز فن

ایران

انجام  تسریع آزمایشات

ترازوی 01/0

AND

ژاپن

اندازه گیری وزن مواد

یخچال

پارس

ایران

نگهداری مواد ساخته شده

کوره الکتریکی

Exciton

ایران

خاکستر گیری

فریزر 80 -

ژال تجهیز

ایران

نگهداری نمونه های جمع اوری شده

ترازوی001 0/0

AND

ژاپن

اندازه گیری وزن مواد

سوکسله

پکو

ایران

اندازه گیری چربی

تیتراتور

Metrohm

Switzerland

تیتراسیون

پلت ساز غذای حیوانات آزمایشگاهی

پژوه پارس

ایران

ساخت غذای حیوانات

میکسر غذای حیوانات آزمایشگاهی

پژوه پارس

ایران

فرموله کردن مواد غذایی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ