کارکنان آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

مهدی بنیانی

کارشناس آزمایشگاه 

کارشناس ارشد ایمنی شناسی

335

الهام بابا علی

کارشناس آزمایشگاه 

ارشناس ارشد ایمنی شناسی

335

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-6 15:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ