دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده  تغذیه و علوم غذایی

Education Development Office (EDO)

 

 
  دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی در مهر ماه سال 1392 با هدف تسهیل اهداف استراتژیک و تعامل با تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های موثر در ارتقای آموزش دانشکده تغذیه و علوم غذایی تأسیس گردید. زمینه های اصلی فعالیت این دفتر مشارکت در امور برنامه ریزی درسی، ارزشیابی آموزشی شامل ارزشیابی گروههای آموزشی و ارزشیبای کیفی فعالیتهای آموزشی اساتید، مشارکت در طراحی، تدوین و اجرای طرح پزشکی جامعه نگر، پژوهش در آموزش، برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی می باشد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-2 13:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ