کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی


                    نام درس                       
    طرح دوره       

     طرح درس      نام استاد      
آمار حیاتی و عوم کامپیوتر در علوم بهداشتی

مشاهدهمشاهده
ایمنی شیمیایی مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
بهداشت و ایمنی شیر و فراورده ها

مشاهدهمشاهده
ایمنی و کیفیت گوشت و فراورده ها

مشاهدهمشاهده
ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مشاهدهمشاهده
استاندارد ها و قوانین مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
سیستم های مدیریت ایمنی غذا

مشاهدهمشاهده
ایمنی غلات ،میوه و سبزی

مشاهدهمشاهده
روش های نمونه برداری مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
بهداشت محیط در صنایع غذایی

مشاهدهمشاهده
آلودگی محیطی مواد غذایی

مشاهدهمشاهده
اپیدمیولوژی و روش های ارزیابی خطر

مشاهدهمشاهده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-8 12:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ