کارشناسی ارشد تغذیه بالینی


                    نام درس                       
    طرح دوره       

     طرح درس      نام استاد      
آمارحياتي پيشرفته

مشاهدهمشاهده
پاتوفيزيولوژي بيماري هاي غدد درون ريز

مشاهدهمشاهده
پاتوفيزيولوژي بيماري هاي قلب و عروق

مشاهدهمشاهده
فارماکولوژی

مشاهدهمشاهده
تغذيه باليني و رژيم درماني كاربردي 1

مشاهدهمشاهده
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مشاهدهمشاهده
روش تحقیق در علوم تغذیه

مشاهدهمشاهده
پاتوفيزيولوژي بيماري هاي گوارش

مشاهدهمشاهده
پاتوفيزيولوژي بيماري هاي كليه

مشاهدهمشاهده
تغذيه باليني و رژيم درماني كاربردي 2

مشاهدهمشاهده
تغذيه باليني و رژيم درماني كاربردي 3

مشاهدهمشاهده
تغذیه پیشرفته

مشاهدهمشاهده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-29 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ