کارشناسی ارشد علوم تغذیه


                    نام درس                       
    طرح دوره       

     طرح درس      نام استاد      
فیزیولوژی تغذیه پیشرفته

مشاهدهمشاهده
تغذیه پیشرفته 1

مشاهدهمشاهده
اپیدمیولوژی تغذیه

مشاهدهمشاهده
بیولوژی مولکولی

مشاهدهمشاهده
روش های آمار زیستی

مشاهدهمشاهده
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

مشاهدهمشاهده
تغذیه پیشرفته 2

مشاهدهمشاهده
روش تحقیق در علوم تغذیه 

مشاهدهمشاهده
تغذیه بالینی

مشاهدهمشاهده
مباحث جاری تغذیه 

مشاهدهمشاهده
پاتوفیزیولوژی

مشاهدهمشاهده
کاراموزی تغذیه بالینی

مشاهدهمشاهده
تغذیه تجربی

مشاهدهمشاهده
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-8 13:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ