کارشناس EDO

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

شماره تماس

پریسا آزاد

کارشناس EDO

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

380

        شرح وظایف :

ارزشیابی کیفی فعالیتهای آموزشی اساتید

همکاری در ارزشیابی درونی و بیرونی گروهای آموزشی جهت اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشکده

نیاز سنجی کارگهای مورد نیاز اساتید و دانشجویان

هماهنگی و برنامه ریزی مشارکت در امور تهیه Log book های کارآموزی دانشجویان

انجام امور مربوط به سیستم فرابر و فرم افزار سامان

نظارت بر حسن اجرای کارآموزی دانشجویان و سرکشی از محل کارآموزی

هماهنگی و نظارت بر تهیه طرح درس و طرح دوره در گروههای آموزشی

همکاری در انجام تحلیل آزمون

فعالیت در امور مربوط به شورای هماهنگی آموزش سلامت و ایفای نقش با عنوان رابط دانشکده در این طرح

axe.jpg

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-12 11:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ