فرمها و دستور العملها آموزشی جهت دانشجویان

فرمها و دستور العملها آموزشی جهت دانشجویان

·          فرم درخواست انتقال

·          فرم انتقال بصورت مهمان

·          فرم تسویه حساب داخلی

·          فرم مشخصات دانشجویی

·          فرم ترک تحصیل موقت یا مرخصی تحصیلی

·          فرم حذف نهایی

فرم تحقیقات دانشجویی

فرم های معاونت دانشجویی-فرهنگی

·           فرم اطلاعات  فعالیتهای فرهنگی وفوق برنامه دانشجویان

·          فرم درخواست وام دانشجویی

·          فرم کارنامه فعالیتهای سالیانه دانشجو درزمینه فرهنگی دانشجویی

·          فرم درخواست اردوهای عیرمختلط دانشجویی

·          فرم اسامی شرکت کنندگان در اردوهای فرهنگی وعلمی

·          شرایط اردوهای معاونت دانشجویی فرهنگی 

فرم ها و پرسشنامه ها

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي به فرمت WORD

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي به فرمت PDF

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي انگليسي به فرمتWORD

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي انگليسي به فرمت PDF

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشجويي WORD

·          پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشجويي PDF

·          پرسشنامه HSR  به فرمت WORD

·          پرسشنامه HSR  به فرمت PDF

·          فرم داوری طرح تحقیقاتی  

·          فرم تعیین ناظر طرح

·          فرم تایید گزارش طرح تحقیقاتی توسط ناظر

·          پرسشنامه نظارت بر مقاله طرح های پژوهشی

·          فرمت گزارش پيشرفت ونهايي طرحهاي تحقيقاتي

·          فرمت گزارش پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي مصوب     

·          فرمت گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي مصوب

·          فرم درخواست پاداش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-10 10:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ