فرم های مورد نیاز کارمندان

فرم های اداری

فرم های کارگزینی

·          فرم مرخصی یک روزه

فرم مرخصی کمتر از یک روز

·          ارتقاء شغلی کارکنان به رتبه پایه

·          ارتقاء شغلی کارکنان به رتبه خبره

·          فرم تسویه حساب داخلی

·          فرم تغییر عنوان 1

·          مرخصی بدون حقوق

·          فرم های ارزشیابی(نظام نوین)

·          فرم ورود اطلاعات نیروهای موقت

·          فرم مشخصات پرسنل

·          فرم بازنشستگی (بانک صادرات)

·          ارتقاء شغلی کارکنان به رتبه ارشد

·          ارتقاء شغلی کارکنان به رتبه عالی

·          مرخصی نیمه وقت بانوان  

·          فرم تغییر عنوان 2

·          فرم دورکاری 

·          فرم تعیین جایگزین هنگام مرخصی

فرم های ارزشیابی

 

·          فرم ارزشیابی کارکنان

·          فرم ارزشیابی کارشناسان

·          فرم ارزشیابی سرپرستان

فرم های مورد نیار IT

·          فرم  درخواست تجهیزات رایانه ای

·          فرم  درخواست تعمیر سیستم

·          فرم درخواست اشتراک اینترنت اداری 

·          فرم  درخواست اینترنت شخصیDialUp  جهت هیات علمی

·          فرم درخواست اینترنت شخصیDialUp   جهت دانشجویان

·          فرم درخواست اینترنت ADSL

فرم های مالی

·          حواله انبار

·          خرید کالا

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-18 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ