معرفی اعضاء هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی:

نام و نام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
پست الکترونیکی
رزومه
محمد حسن افتخاری
signiture_sia_002.jpg ریاست دانشکده ، عضو هیئت علمی
استاد
h_eftekhari@yahoo.com

قابل مشاهده 

زهره مظلوم
 drmazloom.jpg

معاون آموزشی،معاون تحصیلات تکمیلی، مدیرگروه تغدیه بالینی

استاد
zmazloom@susms.ac.ir

قابل مشاهده 

موسی صالحی
 drsalehi.png

عضو هیات علمی

دانشیار

salehi@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

افسانه احمدی

 ahmadi.pngعضو هیئت علمی مربی

ahmadia@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

سید محمد مظلومی


 

معاون پژوهشی دانشکده و مدیرگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانشیار

mazloomi@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

سیاوش بابا جعفری

babajafar.jpg 

عضو هیئت علمی 

استادیار

jafaris@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

 

سمانه رحمدل
عضو هیئت علمیاستادیارRahmdel.Samane@gmail.comقابل مشاهده

معصومه اخلاقی

drakhlaghi.jpg 

عضو هیئت علمی 

دانشیار

akhlaghi_m@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

شیوا فقیه

dr_faghih.jpgمدیرگروه تغذیه جامعه

دانشیار

Sh_faghih@sums.ac.ir

قابل مشاهده 

سید جلیل معصومی

seyed-jalil-masoumi.jpg 

عضو هیئت علمی 

استادیارsjm@sums.ac.ir

قابل مشاهده

 نجمه حجازی
x_x2_001.jpg  عضو هیئت علمی و مدیر دفتر Edoاستادیار
nhejazi@sums.ac.ir قابل مشاهده
اعظم عباسیdr.abbasi.jpg عضو هیئت علمی استادیارAbbasi@sums.ac.ir قابل مشاهده
مریم اکرام زاده dr-ekramzade.jpg  عضو هیئت علمی استادیار ekramzadeh@sums.ac.ir قابل مشاهده
مرضیه اکبرزاده dr-akbarzade.jpg عضو هیئت علمی و معاونت فرهنگی دانشجویی استادیار makbarzade@sums.ac.irقابل
مشاهده 
زهرا سهرابی dr-sohrabi.JPG عضو هیئت علمی استادیار  sohrsbi@sums.ac.irقابل
مشاهده 
عنایت اله بریزی  عضو هیئت علمی استادیار  قابل
مشاهده 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-13 11:38        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ