شرح وظايف مديران روابط عمومي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 

1- جمع آوري و گزارش نويسي كليه اخبار و رويدادهاي واحد مربوطه و ارسال آن به روابط عمومي براساس اهميت و فوريت عناوين.

2- گرداوري و گزارش آمار و عملكرد فعاليتهاي واحدهاي تحت پوشش و ارسال آن به روابط عمومي پس از تدوين و تلخيص.

3- انعكاس برنامه هاي در دست اقدام واحد مربوطه به روابط عمومي قبل از انجام برنامه.

4- انجام ماموريت هاي محوله از سوي روابط عمومي در واحد مربوطه همچون اطلاع رساني برخي موضوعات مورد نظر روابط عمومي در بين كاركنان واحد مربوطه و ساير موارد مشابه.

5- هماهنگي قبلي با روابط عمومي و اخذ مجوز در خصوص هرگونه ارتباط با رسانه هاي ارتباط جمعي از قبيل ارسال خبر يا اطلاعيه به مطبوعات ، خبرگزاري ها و صدا و سيما و يا برگزاري مصاحبه ها و كنفرانسهاي مطبوعاتي مشابه.

6- كمك در ايجاد و تسهيل ارتباط بين كاركنان به مديريت و سازمان با ساير مخاطبين.

7- ارائه گزارش عملكرد فعاليتهاي خويش حداقل هر سه ماه يك بار به صورت خلاصه به روابط عمومي مركزي.

8- تلاش در جهت ارتقاي دانش و مهارتهاي روابط عمومي و شركت در دوره هاي آموزشي مربوطه.

9- تشکیل جلسات با ریاست دانشگاه و تلاش در جهت تثبيت جايگاه و فعال سازي روابط عمومي واحد مربوطه

10- هماهنگي جهت بازديدها و سفرهاي رياست محترم دانشگاه و مسئولين روابط عمومي به واحد مربوطه و تهيه گزارش و ارسال آن
11- و سایر وظایف محوله از طرف ریاست محترم شبکه .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-11 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ