لیست تجهیزات آزمایشگاهنام دستگاه

مدل

نام کشور سازنده

فعالیت

تیوپ شیکر

Ts2

ایران

یکنواخت کردن مواد

هود آزمایشگاهی کلاس 2

PECO

ایران

محیط ایمن و استریل جهت انجام کشت میکروبی

میکروسکوپ

Zeiss

ژاپن

شناسایی و تشخیص

میکروسکوپ

Olympus

ژاپن

شناسایی و تشخیص

اتوکلاو

AQuatrol

آمریکا

استریل کردن به روش مرطوب

انکوباتور

Memmert

آلمان

گرمخانه گذاری

انکوباتور

آریا طب

ایران

گرمخانه گذاری

ترازوی 01/0

AND

ژاپن

وزن کردن مواد

کلنی کانتر

Gerber

آلمان

شمارش  میکرو ارگانیسم ها

یخچال

پارس

ایران

نگهداری مواد و نمونه ها

فریزر

امرسان

ایران

، نگهداری باکتری و مواد پی سی آر

انکوباتور

PECO

ایران

گرمخانه گذاری

انکوباتور co2

Memert

آمریکا

گرمخانه گذاری

کپسول co2

Kyoto

چین

تامین دی اکسید کربن

کلنی کانتر دیجیتال

Acolyte

آلمان

شمارش  میکرو ارگانیسم ها

حمام آبی

Memmert

آلمان

محیط مناسب جهت انجام آزمایشات

هموژنایزر

Hidoulf

آلمان

یکنواخت کردن مواد

ترازوی001 0/0 گرم

AND

ژاپن

وزن کردن مواد

ارلن شیکر

پکو

ایران

یکنواخت و همگن کردن

استوماکر

AES

فرانسه

یکنواخت و همگن کردن

ترموسایکلر

AB

آمریکا

شناسایی و تشخیص

Gel document

صبا

ایران

مستند سازی ژل

تانک الکتروفورز

صبا

ایران

خوانش

منبع تغذیه

صبا

ایران

تامین ولتاژ

میکروفیوژ

 

صبا

ایران

یکنواخت کردن

دستگاه آون

ایران طب

ایران

استریل کردن به روش خشک

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 11:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ