خدمات قابل ارائه

1- ساخت غذای حیوانات آزمایشگاهی(موش) مورد مصرف در آزمایشگاههای خارج از دانشکده

2- انجام آزمایشات تخصصی بر روی نمونه های مواد غذایی تهیه شده توسط کارخانجات مواد غذایی و آشپزخانه های طبخ مواد غذایی استان

3-در آزمایشگاه کنترل شیمیایی آزمایشات تخصصی که بروی نمونه های مواد غذایی صورت می گیرد، عبارتند از:

1.        اندازه گیری رطوبت با استفاده از آون

2.        اندازه گیری خاکستر با استفاده از کوره الکتریکی

3.        اندازه گیری فیبر با دستگاه فیبر سنج Weende

4.        اندازه گیری پروتئین

-          روش کلدال

-          روش فرمل (برای مواد لبنی)

5.        اندازه گیری چربی

-          سوکسله

-          ژربر (برای مواد لبنی)

6.        اندازه گیری نمک

-          روش موهر

-          روش ولهارد

7.        اندازه گیری املاح معدنی

-          اندازه گیری کلسیم

-          اندازه گیری فسفات

-          اندازه گیری آهن

 

8.        آزمون کربوهیدرات ها و مواد قندی

-          آزمایش فهلینگ، برای تشخیص قند های احیا کننده

-          اندازه گیری کمی قند ها با استفاده از خاصیت احیا کنندگی آنها

-          روش پلاریمتری

-          اندازه گیری ساکارز 

 

9.        اندازه گیری مواد افزودنی

-          دی اکسید گوگرد

-          اسید بنزوئیک

-          اسید سوربیک

-          اندازه گیری نیتریت در گوشت های پرورده

-          اندازه گیری بورات

10.     فساد شیمیایی روغن

-          آزمایش کرایس

-          عدد پراکسید

-          اندیس تیوباربیتوریک اسید

-          اندازه گیری ترکیبات قطبی روغن با استفاده از دستگاه تستو 

 

11.     خواص شیمیایی روغن

-          عدد یدی

-          عدد صابونی

-          عدد اسیدی

12     شناسایی روغن های خوراکی

-          آزمایش هالفن

-          آزمایش فورفورال

13.     آزمون های آب

-          اندازه گیری سختی کل

-          اندازه گیری کلرور

-          اندازه گیری کلسیم

14.        آزمون های کیفیت شیر

-          اسیدیته شیر

-          آزمایش الکل

-          آزمایش جوش

-          آزمایش احیای متیلن بلو

15.        تشخیص وجود عوامل نگهدارنده و مواد افزودنی به شیر

-          فرمالین

-          آب اکسیژنه

-          اسید سالیسیلیک

-          آنتی بیوتیک

-          اندازه گیری وزن مخصوص

16.        اندازه گیری ویتامین

-          اندازه گیری ویتامین A

-          اندازه گیری ریبوفلاوین

-          اندازه گیری ویتامین C

17.        آزمون های نان

-          اندازه گیری نمک

-          اندازه گیری جوش شیرین

-          شناسایی زاج برای سفید کردن سطح نان

18.        اندازه گیری میزان فساد گوشت  (TVN)

19.        اندازه گیری تری متیل آمین ها در ماهی

20.        اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی

21.        تشخیص رنگ های غیر مجاز در مواد غذایی 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 12:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ