کارکنان آزمایشگاه میکروبیولوژی مواد غذایی
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس
مهدی بنیانیکارشناس آزمایشگاه کارشناس ارشد ایمنی شناسی335
کیهان میناییکارشناس آزمایشگاه ارشناس ارشد ایمنی شناسی335

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-1 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ