شرح وظایف مسئولین طرح تکریم از ارباب رجوع دردانشكده تغذيه و علوم غذایی  دانشگاه علوم پزشکی شيراز:


1-اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی از طریق بروشور ، پمفلت و.......
2-بازنگری و اصلاح  مجدد روشهای انجام کار به منظور ایجادسهولت و افزایش سرعت و دقت در خدمت رسانی به مردم
3-نصب  منشوراخلاقی دانشكده درمعرض ديد ، به منظور ایجاد برخورد مشفقانه و مناسب با ارباب رجوع
4-نظرخواهی از مراجعان به دانشكده  ، درباره کیفیت خدمت دهی و چگونگی برخورد کارکنان
5-ایجاد سازوکارهای لازم به منظورتشویق و تنبیه کارکنان که موجب رضایت خدمت گیرندگان می شود و برخورد با کارکنان خطا کار
6-نظر سنجی از مردم درباره رضایتآنان از کیفیت خدمت رسانی دستگاههای دولتی
7-شفاف و مستند سازی نحوه ارائهخدمات به ارباب رجوع
8-آمادگی برای ارائه اطلاعات و توضیحات کافی در مورد نیازبه خدمت گیرندگان
9-جلوگیری  از ا سراف و پرهیز از مصرف بیهوده امکانات واموال سازمان
10-در دسترس قرار دادن فرم نظر سنجی ارباب رجوع (موضوع ماده 8طرح تکریم)
11-جمع بندی فرم ماهانه نظر سنجی از ارباب رجوع (موضوع ماده 8 طرح تکریم ) ودر اختیار مدیران واحد ها قرار دادن و ارسال نسخه و فايل الكترونيكي آن  به مسئول طرح تکریم ارباب رجوع دردانشگاه  
12-همکاری و پیگیری همه جانبه بامسئولین در جهت برگزاری کلاسهای آموزشی در راستای طرح تکریم
13-اطلاع رسانی به موقع به مراجعین قبل از تغییر و تحول و جابه جایی واحد خدمات دهنده

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-19 8:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ