ساختار سازمانی معاونت
 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دکتر محمد هادی ایمانیه

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز :        مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:                 قائم مقام فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

دکتر کوروش عزیزی                                     حاج آقا علی اصغر دیمی                                         دکتر محمد رضا سمائی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریاست دانشکده تغذیه و علوم غذایی:

دکتر محمد حسن افتخاری

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

معاون فرهنگی دانشکده تغذیه و علوم غذایی:

دکتر مرضیه اکبرزاده

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس فرهنگی:

فرناز فتحی نژاد

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-20 12:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ