دفتر استعدادهای درخشان دانشکده تغذیه و علوم غذایی
3.gif]


استعدادهای درخشان، سرمايه های بالقوه و غیر قابل جایگزینی هستند که قابلیت تبدیل شدن
به سرمایه های بالفعلی چون سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند. وظیفه ما تدوین برنامه ای مدون، با دورنمایی وسیع، رسالت مدار و ساختارمند برای تبدیل این استعدادها از صورت بالقوه به صورت بالفعل می باشد.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-12-18 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ