شرایط ادامه عضویت در دفتر استعداد درخشان دانشکده تغذیه و علوم غذایی

3.gif]


1-دانشجویان هر یک از بندهای فوق در مقاطع کاردانی و کارشناسی باید در کل دوره معدل بیشتر از 17 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر در کل دوره معدل بیشتر از 16 کسب نماید. (دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 16 و در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر که بیش از دو ترم متوالی یا متناوب معدل کمتر از 15 کسب نمایند مشمول این آئین نامه نمی شوند
2-دانشجویانی که دارای حکم محکومیت قطعی از کمیته انضباطی دانشگاه یا هیات بدوی تخلفات باشند مشمول این آئین نامه نمی شوند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-30 10:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ