دانش و پویش

 


 

تجلیل از دانشجویان برگزیده دانشکده در جشن دانش و پویش سال 1394
1- تجلیل از مریم رنجبر زاهدانی  رتبه دوم کشوری علوم تغذیه در آزمون سراسری دانشگاه علوم پزشکی
2- تجلیل از فاطمه صادقی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد در سطح دانشگاه علوم پزشکی شیراز
3- تجلیل از محمد جعفر دهزاد برگزیده فعالیت های فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
4- تجلیل از برگزیده های آموزشی دوره کارشناسی ورودی 89 (سحر فصحتی رتبه اول، فرنوش فکور زیبا رتبه دوم، عاطفه کهنسال رتبه سوم)
5- تجلیل از برگزیده های آموزشی دوره کارشناسی ورودی 90 (یحیی جلیل پیران رتبه اول، پریناز نیکویی رتبه دوم، نرجس زارع رتبه سوم)
6-تجلیل از برگزیده های آموزشی دوره کارشناسی ورودی 91 (سیده مریم صادقی رتبه اول، نادیا رزمجویی رتبه دوم، شبنم باقری رتبه سوم)
7- تجلیل از برگزیده های آموزشی دوره کارشناسی ورودی 92 (فاطمه حسینی رتبه اول، محمدجعفر دهزاد رتبه دوم، میترا سلطانی رتبه سوم)

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-3-24 9:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ