تسهیلات اعطایی به دانشجویان استعداد درخشان

1-با اعطای وام و کمک هزینه ویژه استعدادهای درخشان خارج از نوبت به میزان دو برابر دانشجویان عادی در هر نیمسال (300000=2*150000)موافقت شد.

2-با صدور کارت استفاده از امکانات ورزشی مجتمع ولایت و باشگاه ورزشی مرتبط با هر دانشکده به صورت مجانی موافقت شد.

3-مقررشدتسهیلات خوابگاه(ارائه اتاق باجمعیت کمتر)و همگن بودن دانشجویان در صورت ارائه کار پژوهشی و انجام فعالیتهای ابداعی و اختراع در رابطه با این دانشجویان حتی الامکان انجام پذیرد.

4-در زمینه برگزاری تورهای علمی مقرر گردید هر نیمسال تحصیلی یک مورد تور علمی تفریحی برای آقایان و یک مورد برای خانمها برگزار شود.

5-در زمینه تعامل با دانشگاه شیراز جهت برگزاری تورهای علمی پس از اعلام بصورت موردی بررسی و اقدام خواهد شد.

6-مدیرکل محترم امور دانشجویی جناب آقای میرابراهیمی در زمینه ارائه تخفیف بلیط هواپیما از طریق تعامل با شرکتهای هواپیمایی(باتعیین درصدتخفیف با محدودیت سقف زمانی)پیگیری خواهند نمود.

7-در زمینه کمک جهت خرید لپ تاپ به دانشجویان ph.Dدر قالب وام از طریف ریاست محترم دانشگاه اقدام شود.

8-استفاده از ژتون رایگان مختصص دانشجویان عضو دفتر

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-11-1 10:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ