کارکنان معاونت پشتیبانی
نام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتشماره تماس
حمیدرضا رفیعیمعاونکارشناس مدیریت خدمات درمانی388
زهرا بیگی پوررئیس حسابداریکارشناس حسابداری381
پریسا آزادرئیس امور اداریکارشناس ارشد بهداشت حرفه ای380
نگار اکبریکارشناس امور اداریکارشناس بهداشت محیط382
حسین کاظمیمسئول انباردیپلم379
امین سامانیانکارپردازکارشناس حسابداری334
فاطمه رسمتیمسئول دبیرخانهکارشناس حسابداری384
فاطمه نوروزی فردمتصدی امور دفتریکاردان حسابداری384
فاطمه کیهان
ماشین نویسدیپلم347


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-23 9:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ