فرم تحصیلات تکمیلی
 
3.gif


فرم شماره 1 - درخواست دفاع از پایان نامه(ویژه دانشجو)
wd.png
فرم شماره 2-  درخواست دفاع از پایان نامه(ویژه گروه آموزشی)
wd.png
فرم شماره 3 - چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشدwd.png
فرم شماره 3 - چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع دکتریwd.png
فرم شماره 4 - صورت جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلیwd.png
فرم شماره 4 - صورت جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان phdwd.png
فرم شماره 5 - فرم تائیدیه انجام اصلاحات در پایان نامه wd.png
فرم رضایت آگاهانه (جدید)wd.png
فرم خام پروپوزال براساس فرمت نرم افزار پژوهشیارwd.png
فرم دفاع از عنوان پایان نامهwd.png
 فرم درخواست دفاع از پروپوزالwd.png 
فرم ارسال پایان نامه جهت دفاع wd.png
فرم تعهد یک ماهه جهت انجام امور فارغ التحصیلیwd.png

قابل توجه دانشجویان
1- فرم شماره 1-الف در جلسه دفاع از پروپوزال تکمیل و به همراه سایر مدارک به کارشناس تحصیلات تکمیلی (خانم آزاد 380) ارائه نمایید.
2-فرم شماره 2 قبل از دفاع از پایان نامه
به همراه سایر مدارک به کارشناس تحصیلات تکمیلی (خانم آزاد 380) ارائه نمایید.
3- فرم شماره 3 به هنگام دفاع از پایان نامه تکمیل و
به همراه سایر مدارک به کارشناس تحصیلات تکمیلی (خانم آزاد 380) ارائه نمایید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-1 8:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ