فرم ها و پرسشنامه ها

پرسشنامه طرح تحقيقاتي به فرمت WORD

پرسشنامه طرح تحقيقاتي به فرمت PDF

پرسشنامه طرح تحقيقاتي انگليسي به فرمتWORD

پرسشنامه طرح تحقيقاتي انگليسي به فرمت PDF

پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشجويي WORD

پرسشنامه طرح تحقيقاتي دانشجويي PDF

پرسشنامه HSR  به فرمت WORD

پرسشنامه HSR  به فرمت PDF

فرم داوری طرح تحقیقاتی

فرم تعیین ناظر طرح

فرم تایید گزارش طرح تحقیقاتی توسط ناظر

پرسشنامه نظارت بر مقاله طرح های پژوهشی

فرمت گزارش پيشرفت طرح هاي تحقيقاتي مصوب

فرمت گزارش نهايي طرحهاي تحقيقاتي مصوب

فرم درخواست پاداش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

فرم گزارش شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

نمونه فرم رضایت نامه آگاهانه آزمودنی انسانی

فرم درخواست قسط اعتبار طرح تحقيقاتي

فرم درخواست پرداخت فاكتور

فرم درخواست حق الزحمه پرسنلی(طرح پژوهشی)

                          فرم درخواست حق الزحمه پرسنلی (طرح مرکزی)

فرم انتخاب «پژوهشگر برگزیده» ويژه محققین آزاد

فرم انتخاب «پژوهشگر برگزیده» ويژه دانشجویان

فرم انتخاب «پژوهشگر برگزیده » ويژه اعضای محترم هیأت علمی

چک لیست کار با حیونات آزمایشگاهی

آشنایی با مراحل پرداخت اعتبار طرح های تحقیقاتی مصوب

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-7 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ