اعضای شورای پژوهشی دانشکده

 

 

نام و نام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
پست الکترونیکی
رزومه
دکتر محمد حسن افتخاریsigniture_sia_002.jpgرئیس دانشکده، عضو هیات علمیاستادeftekharim@sums.ac.irقابل مشاهده

دکترسید محمد مظلومی

dr.mazloomi.png

معاونت پژوهشی دانشکده و مدیرگروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

دانشیار

Mazloomi@sums.ac.ir

قابل مشاهده 


دکترزهره مظلومdrmazloom.jpg

معاون آموزشی ، مدیر گروه تغذیه بالینی

استاد
zmazloom@susms.ac.ir

 قابل مشاهده

دکتر شیوا فقیهdr_faghih.jpg مدیرگروه تغدیه جامعهدانشیارSh_faghih@sums.ac.ir قابل مشاهدهتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-2 11:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ